Relining

Information efter relining

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett gott samarbete under perioden då vi utförde relining av våra stammar. Arbetet är nu helt klart och avslutat sedan i somras och därför kommer här lite information om vad som är viktigt att tänka på för att våra rör ska få en så lång livslängd som möjligt. Vänligen se följande skötselråd från Repipe:

SPOLA ENDAST NER URIN, AVFÖRING OCH TOALETTPAPPER

Toaletten är bara till för att ta hand om dina uträttade behov. Spola aldrig ner något annat. Tops, bindor, tamponger, trosskydd, hushållspapper, servetter, pappershanddukar, snus med mera orsakar inte bara igentäppta avlopp utan även problem för reningsverken.

ANVÄND VASKRENSARE

När du fått stopp i vasken är vaskrensaren ett utmärkt verktyg. Den kan även användas vid stopp i toaletten. Om inte klosettskålen redan är full kan du att hälla en hink med vatten från så hög höjd du kan. Trycket kan få proppen att lossa.

OBS! Propplösare, kaustiksoda eller andra starka kemikalier får absolut inte användas vid stopp då det skadar reliningen och garantin utgår. Vid misstanke om att starka kemikalier har använts kommer stammen att filmas och man kan då lätt följa från vilken lägenhet skadorna kommer ifrån och du kan bli ersättningsskyldig.

RENGÖR VATTENLÅSET

I vattenlåset samlas smuts, hår och tvålrester. Genom att regelbundet öppna och rensa vattenlåset under handfatet kan du slippa få stopp i avloppet. Ställ en hink under handfatet och skruva loss vattenlåset och rensa bort skräpet. Ta hjälp av en skruvmejsel eller pinne för att komma åt skräp inne i röret. Rengör med vanligt diskmedel, skruva tillbaka vattenlåset och se till att det sluter tätt. Släng skräpet i soptunnan.

HÅLL GOLVBRUNNEN REN

Du bör rengöra ditt vattenlås ungefär var tredje månad eller oftare för att undvika dålig lukt och avrinning. Lyft bort silen och vattenlåset. Skrubba vattenlåset med en svamp i en hink med varmt vatten och diskmedel. Ställ tillbaka vattenlåset och lägg på silen.

HÄLL INTE MATFETT I VASKEN

Matolja och fett stelnar och bildar fettproppar i avloppet. Avsvalnat fett skrapar du lätt ur och slänger i matavfall. Du slipper stopp i avloppet och bidrar till att ditt matfett kan återanvändas för biogasproduktion. Flytande matfett kan hällas i en PET-flaska eller annan förpackning, som sedan kastas i restavfallet. Var noga med att försluta förpackningen väl, så att det inte läcker. Använd slasksil och undvik att spola ned matrester i avloppet. Du kan även beställa en ”fettratt” gratis från VASYD genom att maila till kund@vasyd.se. Fettratten skruvas på en vanlig petflaska som du då enkelt kan fylla med fettrester och sedan slänga i restavfallet när den är full.

SPOLA MED HETT VATTEN

Emellanåt bör du spola en längre stund med riktigt hett vatten. Stelnade fettavlagringar smälter då bort och du undviker dålig avrinning.

DISKA I MINST 65 GRADER

Ditt avlopp behöver hetvatten för att bli rent och inte bli igensatt av stelnat fett. Därför är det bra om du som har diskmaskin diskar var tredje disk i 65 grader eller mer. Anledningen är att det heta vattnet smälter ner fetterna som fastnat i avloppet. Både din diskmaskin och ditt avlopp kommer att tacka dig!

Se även viktig info om Renovering!