Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen styrs av en styrelse. Detta innebär att tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark genom styrelsen. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Styrelsen väljs, på föreningens årsstämma. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens. 

Vad är en bostadsrätt?

 Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för lägenhetens ytskikt som exempel golv tapeter inredning m m.

Vad får jag göra i min bostadsrätt? 

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för skador och renovering. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett antal smärre förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar, eller fastigheten i stort. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan. 

Som medlem i bostadsrättsföreningen har man främst genom årsredovisningen insyn i bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. Bostadsrättsföreningens kostnader och intäkter delas av bostadsrättsföreningens medlemmar och betalas som boendekostnad genom din avgift för lägenheten.