Försäkringar

Det är viktigt att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägget när du bor i bostadsrätt.

Hemförsäkringen täcker allt lösöre ( lösa delar i lägenheten som kläder, möbler mm).

Bostadsrättstillägget som är en extra försäkring hos ditt försäkringsbolag täcker de skador på din ansvarsdel som du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för, ex. om man får en fuktskada i badrummet.

Föreningen står för utrivande av badrum och torkning sen ansvara man som  bostadsrättsinnehavare för ytskiktet.  Har man då tecknat bostadsrättstillägget så får man hjälp av sitt försäkringbolag med denna kostnad.