Föreningsstämma

Årsmöte hålls i föreningen varje år i februari. Alla medlemmar i föreningen är välkomna till detta möte.

Kallelse skickas ut till samtliga lägenhetsinnehavare. Kallelsen innehåller också styrelsens årsredovisning samt eventuellt inkomna motioner.

Missa inte detta tillfälle att få information om föreningen, att göra din röst hörd, samt att träffa andra föreningsmedlemmar. Vi bjuder i sedvanlig ordning på smörgås och dryck efter stämman.

Information om hur du kan skriva en motion till föreningsstämman >>