Andrahandsuthyrning

För att hyra ut eller låna ut sin lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. 

Man kan hyra ut sin lägenhet i två omgångar med 1 år i sänder. När första perioden om 1 år har gått ut måste man göra en ny ansökan till styrelsen och få den godkänd. Ansökan för andra perioden görs innan tiden för första perioden gått ut.

Hyr man ut sin lägenhet utan tillstånd betraktas detta som ett brott mot stadgarna och tvångsförsäljning kan inledas.

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för din hyresgäst.

Här finns några länkar för att underlätta proceduren.

  1. Blanketten för ansökan om tillstånd skall lämnas till styrelsen för godkännande. Ansökan mailas till styrelsens mail.
    Blankett för ansökan om tillstånd
  1. Följande förslag är ett exempel på ett kontrakt mellan innehavaren av bostadsrätten och andrahandshyresgästen. Viktigt att man skriver in att hyresgästen skall följa föreningens stadgar och regler.
    Förslag till andrahandskontrakt

Styrelsen