Renovering

Som bostadsrättshavare ska du ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Sådana förändringar är t ex större ombyggnad.

Kontakta styrelsen på styrelsen@brfkanten.se med beskrivning av förändringarna, planerad byggstart samt färdigställandedatum. Ansökan godkänns under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov för åtgärder där sådant krävs. 

Alla vet att byggnadsarbeten innebär störande ljud och nedsmutsning men utgångpunkten måste vara att grannarna skall påverkas så lite som det bara går. Vid så kraftig nersmutsning av trapporna att det krävs extrastädning kommer du som bostadsrättshavare att debiteras.

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Ändring av rörsystem i kök, grovkök eller badrum
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
  • Ändring av el stammar eller flyttning av el centralen.
  • Sätta upp nät eller annat tillbehör på balkongerna.
  • Byta element