Störningar

Många av de ljud vi hör ingår i begreppet normala levnadsljud och de får man tolerera när man bor i ett flerfamiljshus. Lekande barn är ett sådant exempel eller att min granne kommer hem sent om kvällen och lagar lite mat i sitt kök eller tar sig en kvällsdusch.

Många av ljuden i en fastighet kan sprida sig via vattenledningar eller radiatorrör och vara svåra att uppfatta och härleda. Det är inte alltid säkert att de ljud man tycker sig uppleva kommer just från det håll man tror. I en fastighet där många gjort mer omfattande renoveringar i sina hem, till exempel flyttat sitt kök eller plockat bort en vägg, kan ljudbilden ändras drastiskt och vara svår att komma till rätta med.

Det ska råda nattro mellan kl. 20.00 och 09.00 i fastigheten. Det betyder att man då drar ner på sina aktiviteter i sin bostad, det är till exempel inte läge att börja storstäda eller renovera.

Regler för störande ljud gäller:

Under nedanstående tider är det förbjudet att utföra renoveringsarbeten med alla former av störande ljud såsom borrande, slipande, spikande, etc.: 
Mån–fre: 00.00 – 09.00, 20.00 – 24.00. 
Lör: 00.00 – 10.00, 17.00 – 24.00. 
Sön: 00.00 – 24.00 (ingen störning får förekomma)

Musik, tv:

För andra typer av störande ljud såsom hög musik, musikinstrument, TV på hög volym, m.m. gäller följande. Under nedanstående tider ska man hålla ljudnivån låg och ej störande för grannar.
• Mån–fre: 00.00 – 09.00, 22.00 – 24.00. 
• Lör – sön, 00.00 – 10.00, 22.00 – 24.00.

Man kan uppleva olika typer av störningar. Nedan är några exempel och svar på vad ni kan göra innan ni kontaktar styrelsen.

Störning exempel:
Röklukt kommer in i er lägenhet pga att en granne röker på balkongen.
Eller…
Man upplever att grannen ovanför ”låter mycket” när denne tex går eller om barn leker.

Svar från styrelsen:
Prata med din granne om hur du upplever det. Förhoppningsvis kommer denne att tänka på det framöver.

Störning exempel:
Spelar för hög musik/högljudd fest.

Svar från styrelsen:
Knacka på hos din granne och be dem sänka och hänvisa till våra ordningsregler. Om de inte lyssnar kontakta fastighetsjouren och informera styrelsen på styrelsen@brfkanten.se om vad som har inträffat.
Numret till fastighetsjouren står i tavlan i trapphuset.

Ber er att  INTE kontakta någon i styrelsen mitt i natten.

Ring Polisen på 112 vid exempel större bråk i lägenhet, brott , bråk mellan grannar eller andra civila ärenden som styrelsen inte kan reglera.

Allt som oftast löser man saker snabbast och enklast genom att prata direkt med varandra. Respektera dina grannar. Men man kan aldrig begära av sina grannar att de ska vara knäpptysta.