Motion

Du som medlem i HSB Brf. Kanten har rätt att lämna ett eller flera förslag, så kallade motioner, till årsstämman i februari. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Sista dagen att motionera till nästkommande årsmöte är den 31 oktober. Lämna in motionen i styrelsens postbox på Stubbamöllegatan 4a eller maila till styrelsen@brfkanten.se.

Det är skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion. Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Lämna in din motion i styrelsens postbox eller maila till styrelsens mail.