Avfall och återvinning

I miljörummet är det mycket viktigt att allt avfall läggs på rätt ställe och att alla lock till behållarna går att stänga. Om det ligger för mycket skräp på golvet, eller om inte locken går att stänga, kan personalen från återvinningsfirmorna inte hämta avfallet. Då blir det kvar i miljörummet tills det har städats. Detta kostar extra för föreningen.

I kretsloppsrummet finns en videokamera med inspelning. På filmen sparas också datum och tid. När man använder taggen för att gå in i miljörummet, så registreras lägenhetsnumret för taggen och tidpunkten då den användes. Därför kan vi se vem eller vilka som varit i miljörummet, och vilka som har eller inte har följt reglerna.

Den som inte följer reglerna för miljörummet kan debiteras en extrakostnad på 500 kr för städning.

Tips: Trampa ihop förpackningar innan de slängs i behållaren så får avfallet bättre plats.
Lägg inte heller föremål i miljörummet som inte ska vara där, som t ex apparater eller grovavfall.

Här ser vi en person som ertappats med att lägga avfall på fel sätt, så att luckan inte går att stänga.

(Personens ansikte är maskerat, och lägenhetsnumret är också maskerat.)

Olika typer av avfall

Det finns olika huvudtyper av avfall eller sopor. I vårt fall gäller följande:

 • Återvinningsbart avfall
 • Övrigt hushållsavfall (restavfall)
 • Grovsopor
 • Farligt avfall
 • Elskrot

Dessa olika typer av avfall ska slängas på olika ställen.

Återvinningsbart avfall

Pantflaskor och pantburkar ska inte slängas alls, utan ta med dem till pantautomaten på t.ex. Netto eller Coop.

Allt som är återvinningsbart förpackningsmaterial ska slängas i ”Kretsloppsrummet” (Miljörummet) som finns vid Ryttaregatan 5, på västra gaveln, ihopbyggd med skorstenen. För att komma in där, använd taggen som används för entrédörrarna.

Sortera det återvinningsbara avfallet så här:

 • GLAS // Det finns en behållare för färgade glasförpackningar, och en för ofärgade glasförpackningar. Ta bort lock och liknande från flaskorna och burkarna innan du slänger glasen i rätt behållare.
  OBS! Glasrutor, glödlampor, dricksglas, porslin, etc. får inte slängas här!
 • PLAST // Det finns en behållare för plastförpackningar. Där ska man slänga plastförpackningar av mjukplast, hårdplast och skumplast. Släng inte leksaker, krukor, möbler, etc. här!
 • METALL // I behållaren för metallförpackningar slänger du konservburkar, kapsyler, metallock, aluminiumfolie och liknande, men inte skruv, spik, kastruller, stekjärn, bestick, etc.
 • TIDNINGAR // I kärlet för tidningar kan du slänga dags- och veckotidningar, broschyrer, reklam, rit- och skrivpapper, men inte kuvert, kassar, böcker, pärmar, papp, presentpapper, etc.
 • PAPP // Och så finns det en behållare för pappförpackningar. Där slänger man papplådor och andra pappförpackningar (t.ex. mjölkförpackningar). Ta bort plast och papper från lådan, och trampa ihop den innan du lägger den i kärlet så blir det inte fullt så fort. Här ska du inte slänga plast och papper.
 • MATAVFALL // I bruna tunnan för matavfall slänger du de bruna papperspåsarna med matrester som har blivit över hemma. Förutom oäten mat slänger man även äggskal, kaffefilter och -sump, te(påsar), etc., men inte plast, bomull, tuggummi, fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåsar. Glöm inte stänga locket på denna tunna!
 • ELSKROT // Det finns även behållare för små elprylar, så kallat elskrot, för gamla batterier, och för ljuskällor, alltså glödlampor och lysrör. Följ anvisningarna på behållarna. OBS! Lägg inga kaffemaskiner, lamparmaturer, etc här, och låt inget sticka upp över kanten heller!

Inget annat ska lämnas i kretsloppsrummet. Inte grovsopor, inte farligt avfall, inte restavfall.

Övrigt hushållsavfall (restavfall)

Här kommer allt möjligt annat som du inte kan slänga i kretsloppsrummet, utan du lägger restavfallet i plastpåse, knyter ihop den, och slänger den i sopnedkastet (om det inte är för stort, tungt, vasst eller farligt).

Slängs här t ex kattsand, tamponger, snus, fimpar, kuvert, porslin, dammsugarpåsar, men inte farligt avfall, elskrot, möbler, jord, etc.

Grovsopor

Om soporna är för stora och grova så får man antingen köra iväg med avfallet till Sysav i Norra Hamnen, eller vänta på sopcontainern som vi beställer hit några gånger per år, vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten. Ibland någon gång mer vid speciella behov. I containern kan man slänga möbler, leksaker, trädgårdsavfall, etc. Men man får inte slänga elskrot eller farligt avfall i containern.

Containern brukar stå i hörnet Ryttaregatan / Vattenverksvägen, och anslag sätts upp i trapphusen i god tid innan. Tvättstugenyckeln passar i containerns hänglås.

Farligt avfall

Kemikalier, målarfärg, lösningsmedel, däck, bilbatterier, bildelar, etc. räknas som farligt avfall och måste lämnas på Sysav miljöstation i Norra Hamnen eller annan miljöstation som passar er bättre.

Övrigt

Mediciner ska inte slängas utan lämnas tillbaks till apoteket.

toaletten ska inget spolas ner förutom toapapper, bajs och kiss (och ev. andra kroppsvätskor). Alltså inte tamponger, medicin, snus, fimpar, etc.

Det är inte tillåtet att slänga försändelser direkt på golvet vid brevlådorna, även om försändelserna är oönskade. Detta är nedskräpning och en brandrisk.