Tvättstugor

Vilka tvättstugor finns det?

Det finns tre mindre och två större tvättstugor i föreningen.

I varje huskropp eller ”block” finns en liten (”vecko-”) tvättstuga, som är till för de boende i just det blocket. Till den hör en tvättmaskin, en torktumlare och ett torkskåp.

De två stora (”månads-”) tvättstugorna är till för alla i föreningen och till var och en av dessa hör tre tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och ett torkrum.

Vilka tvättstugor kan jag använda?

  • Alla kan använda de stora tvättstugorna 1 och 3. De ligger i källarnedgången mellan entréerna till S-gatan 2 B och R-gatan 5 B.
  • Om du bor på S-gatan 2 eller R-gatan 5 (block 1), så kan du också tvätta i lilla tvättstugan 2 som ligger mellan de två stora tvättstugorna (enligt punkten ovan).
  • Om du bor på S-gatan 4 eller V-vägen 41 (block 2), så kan du också tvätta i lilla tvättstugan 5 som ligger på V-vägen 41 A, en halvtrappa ner, och till höger.
  • Om du bor på R-gatan 3 (block 3), så kan du också tvätta i lilla tvättstugan 4 som ligger till höger om och under entrén till R-gatan 3 C.

Hur bokar jag tid?

För att använda tvättstugorna måste du först boka tid. Varje lägenhet kan samtidigt boka högst en stor tvättstuga (valfri) och en liten (den lilla som hör till ditt eget block).

Bokningar gör du på de tavlor som finns på väggen vid tvättstugorna. Detta gör du med samma tagg som du använder för att komma in genom entrédörrarna. Lägg taggen mot det markerade området längst ner till höger på bokningstavlan. Du kan boka tid på tavlan som finns i ditt eget block vid lilla tvättstugan, eller på tavlan som finns vid stora tvättstugorna.

När du har en inbokad tid, kan du öppna dörren till tvättstugorna med samma tagg som du använde för bokningen.

När din tvättid är avslutad eller avbokad, men inte innan, kan du boka en ny tid på samma tvättstugetyp (stor eller liten). Du kan boka vilken ledig tid som helst, mellan ”nu” och 6 månader framåt i tiden.

Vilka tider kan jag boka?

Tvättider som är möjliga att boka är följande och gäller alla dagar i veckan:

Pass 1  kl. 07.00 – 12.00
Pass 2 kl. 12.00 – 16.00
Pass 3 kl. 16.00 – 21.00 (-06.00)

Observera att efter pass 3 har du tillträde till tvättstugan till kl. 06.00 påföljande dag. För att inte störa de boende får du dock inte använda tvättmaskiner eller torkfläktar (torkrum, torkskåp, torktumlare) efter kl. 21.00. Strömmen till maskinerna och fläktarna stängs därför också av under natten.

OBS! Du kan bara komma in i tvättstugorna under den bokade tiden. Om du skulle komma för sent för att hämta ut din tvätt, får du vända dig antingen till den person som har rätt till den bokade tiden, eller till någon i styrelsen.

Var finns torkrummen?

Torkrummen till de stora tvättstugorna finns innanför dörren mittemot bokningstavlan. Där finns även torkskåpet till den lilla tvättstugan nummer 2. För att komma in i det utrymmet behöver du öppna dörren med den så kallade ”husmors-nyckeln”. Det är samma nyckel som används till avfalls-containern som kommer några gånger om året.

Torkrummen som tillhör de stora tvättstugorna kan efter pass 1 och 2 användas en (1) timme efter bokat tvättpass, alltså till kl. 13.00 respektive 17.00, och efter pass 3 till kl 07.00 påföljande dag.

Vad gör jag när jag är färdig?

När du har tvättat och torkat färdigt, är det mycket viktigt att du gör rent efter dig, dvs. sopar och torkar av golv, tar bort ludd i torktumlare, tar bort tvättmedelsrester och torkar av maskiner samt lämnar alla maskinluckor helt eller halvt öppna (för att vädra ut fukten). Detta är för allas trivsel, så att vi alla kan finna tvättstugan ren och klar att använda när det är vår tur.

Kolla också att du inte har glömt kvar något, som t.ex. tvättmedel, förpackningar, och naturligtvis tvättade kläder.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen