Bättre ordning i miljörummet

I miljörummet är det mycket viktigt att allt avfall läggs på rätt ställe och att alla lock till behållarna går att stänga. Om det ligger för mycket skräp på golvet, eller om inte locken går att stänga, kan personalen från återvinningsfirmorna inte hämta avfallet. Då blir det kvar i miljörummet tills det har städats. Detta kostar extra för föreningen.

I kretsloppsrummet finns en videokamera med inspelning. På filmen sparas också datum och tid. När man använder taggen för att gå in i miljörummet,  så registreras lägenhetsnumret för taggen och tidpunkten då den användes. Därför kan vi se vem eller vilka som varit i miljörummet, och vilka som har eller inte har följt reglerna.

Den som inte följer reglerna för miljörummet kan debiteras en extrakostnad på 500 kr för städning.

Här ser vi en person som ertappats med att lägga avfall på fel sätt, så att luckan inte går att stänga. (Personens ansikte är maskerat, och lägenhetsnumret är också maskerat.)
Tips: trampa ihop förpackningar innan de slängs i behållaren så får avfallet bättre plats! Lägg inte heller föremål i miljörummet som inte ska vara där, som t ex apparater eller grovavfall. För mer information, läs under fliken om ”Avfall, Återvinning”.

Vid problem kontakta vaktmästaren:
Telefon, må-fr, 07:00 – 16:00 : 040 – 630 62 50 (välj felanmälan)
Webb, dygnet runt : sydsverigeab.se (välj felanmälan)

Categories

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.