Renovering

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Särskild försiktighet rekommenderas med gasledningarna, som är helt odokumenterade i dessa fastigheter. Gasledningar kan innehålla gas även om de inte används i fastigheten, vilket kan medföra stor risk för brand eller explosion om de går sönder. Tillkalla alltid fackman om sådana ledningar påträffas vid renoveringsarbete.

Renovering av badrum, toalett och vask:

Vid installation av egen tvätt- eller diskmaskin, eller renovering av badrum eller kök, kontakta alltid fackman innan för att säkerställa att detta blir fackmannamässigt gjort! Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för vattenskador. Kontakta ert försäkringsbolag för tilläggsförsäkring.

Den som renoverar badrum, toalett och/eller vask måste vid renoveringen också byta anslutningen enligt branschregler, för att få renoveringen godkänd. Föreningen betalar ingen ersättning till medlemmarna för egen renovering.

För att byta eller flytta sådan anslutning måste de nya rören anslutas på rätt sätt. Det relinade röret måste även förseglas enligt reliningsföretagets rekommendationer för att behålla garantin. Vänligen se följande information:

”När rören kapas av till golvbrunn, toalettstol eller vask som är relinade med strumpa eller beläggning måste REPIPE rörinfodring komma och belägga den sågade ytan med epoxy.

Efter det så monterar man fast det nya röret med en jet-koppling eller gumminippel.

Vid alla ingrepp på den relinade ledningen som kapas av någon anledning måste man säkra beläggningen/strumpan med att stryka på epoxy på den kapade änden för att skydda att det inte släpper mellan det relinade röret och det gamla röret.

Ingjuten koppling skall vara C-klassad brand, synlig B-klassad.”

Se vidare: ”Relining” samt ”Ordningsregler
och även: ”Fettratt

Vid frågor eller oklarheter, vänligen kontakta oss i styrelsen på styrelsen@brfkanten.se.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen