Avfall och återvinning

Följande text handlar om hur vi medlemmar i Brf Kanten ska hantera vårt avfall.

Olika typer av avfall

Det finns olika huvudtyper av avfall eller sopor. I vårt fall gäller följande:

 • Återvinningsbart avfall
 • Övrigt hushållsavfall (restavfall)
 • Grovsopor
 • Farligt avfall
 • Elskrot

Dessa olika typer av avfall ska slängas på olika ställen.

Återvinningsbart avfall

Pantflaskor och pantburkar ska inte slängas alls, utan ta med dem till pantautomaten på t.ex. Netto eller Coop.

Allt som är återvinningsbart förpackningsmaterial ska slängas i ”Kretsloppsrummet” (Miljörummet) som finns vid Ryttaregatan 5, på västra gaveln, ihopbyggd med skorstenen. För att komma in där, använd taggen som används för entrédörrarna.

Sortera det återvinningsbara avfallet så här:

 • Det finns en behållare för färgade glasförpackningar, och en för ofärgade glasförpackningar. Ta bort lock och liknande från flaskorna och burkarna innan du slänger glasen i rätt behållare. OBS! Glasrutor, glödlampor, dricksglas, porslin, etc. får inte slängas här!
 • Det finns en behållare för plastförpackningar. Där ska man slänga plastförpackningar av mjukplast, hårdplast och skumplast. Släng inte leksaker, krukor, möbler, etc. här!
 • I behållaren för metallförpackningar slänger du konservburkar, kapsyler, metallock, aluminiumfolie och liknande, men inte skruv, spik, kastruller, stekjärn, bestick, etc.
 • I kärlet för tidningar kan du slänga dags- och veckotidningar, broschyrer, reklam, rit- och skrivpapper, men inte kuvert, kassar, böcker, pärmar, papp, presentpapper, etc.
 • Och så finns det en behållare för pappförpackningar. Där slänger man papplådor och andra pappförpackningar (t.ex. mjölkförpackningar). Ta bort plast och papper från lådan, och trampa ihop den innan du lägger den i kärlet så blir det inte fullt så fort. Här ska du inte slänga plast och papper.
 • I bruna tunnan för matavfall slänger du de bruna papperspåsarna med matrester som har blivit över hemma. Förutom oäten mat slänger man även äggskal, kaffefilter och -sump, te(påsar), etc., men inte plast, bomull, tuggummi, fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåsar. Glöm inte stänga locket på denna tunna!
 • Det finns även behållare för små elprylar, så kallat elskrot, för gamla batterier, och för ljuskällor, alltså glödlampor och lysrör. Följ anvisningarna på behållarna. OBS! Lägg inga kaffemaskiner, lamparmaturer, etc här, och låt inget sticka upp över kanten heller!

Inget annat ska lämnas i kretsloppsrummet. Inte grovsopor, inte farligt avfall, inte restavfall.

Det är mycket viktigt att allt avfall läggs på rätt ställe och att alla lock till behållare går att stänga. I annat fall får personalen från återvinningsfirmorna inte hämta avfallet, utan det blir kvar i miljörummet tills det har städats.

All aktivitet i kretsloppsrummet övervakas numera: dels med videoinspelning, dels med registrering av taggen som används vid inpassage. När vi upptäcker att avfall läggs på fel ställe eller utanför behållare, eller behållare fylls så att locken inte går att stänga, så kan den lägenhetsinnehavare (enligt taggen som använts vid inpassage) som har misskött sig debiteras en avgift för uppstädning. Mer info här.

Övrigt hushållsavfall (restavfall)

 • Här kommer allt möjligt annat som du inte kan slänga i kretsloppsrummet, utan du lägger restavfallet i plastpåse, knyter ihop den, och slänger den i sopnedkastet (om det inte är för stort, tungt, vasst eller farligt).
 • Släng här t ex kattsand, tamponger, snus, fimpar, kuvert, porslin, dammsugarpåsar, men inte farligt avfall, elskrot, möbler, jord, etc.

Grovsopor

Om soporna är för stora och grova så får man antingen köra iväg med avfallet till Sysav i Norra Hamnen, eller vänta på sopcontainern som vi beställer hit några gånger per år, vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten. Ibland någon gång mer vid speciella behov. I containern kan man slänga möbler, leksaker, trädgårdsavfall, etc. Men man får inte slänga elskrot eller farligt avfall i containern.

Containern brukar stå i hörnet Ryttaregatan / Vattenverksvägen, och anslag sätts upp i trapphusen i god tid innan. Tvättstugenyckeln passar i containerns hänglås.

Farligt avfall

Kemikalier, målarfärg, lösningsmedel, däck, bilbatterier, bildelar, etc. räknas som farligt avfall och måste lämnas på Sysav miljöstation (Norra Hamnen eller annan miljöstation), eller alternativt, om det inte är för stora föremål, så kommer några gånger om året en lastbil (Farligt Avfall-bilen) från Sysav till Netto:s parkering. För mer information se Turlista för Farligt Avfall-bilen.

Övrigt

 • Mediciner ska inte slängas utan lämnas tillbaks till apoteket.
 • I toaletten ska inget spolas ner förutom toapapper, bajs och kiss (och ev. andra kroppsvätskor). Alltså inte tamponger, medicin, snus, fimpar, etc.
 • Det är inte tillåtet att slänga försändelser direkt på golvet vid brevlådorna, även om försändelserna är oönskade. Detta är nedskräpning och en brandrisk.
 • På t.ex. Emmaus Björkå:s butiker i City och Heleneholm, eller Erikshjälpen i Hindby och Åkarp tar man emot hela och rena kläder, skor, böcker, prylar, etc.
 • Läs mera på Sysav:s sorteringsguide vilket avfall som ska slängas var, om du är osäker.