Relining

Här presenteras fortlöpande information om den pågående reliningen.

Vi publicerar här ett informativt bildspel från Repipe med viktiga upplysningar gällande reliningen; håll till godo:

Se här en film om hur relining fungerar: (öppnas i ny flik)
https://repipe.se/ajax/sacpipe

November 2019

Lite information till de boende i Block 2 (Stubbamölleg 4 A-B, Vattenverksv 41 A-B) 

Onsdagen den 6/11 börjar vi med att rengöra stamledningar och källarledningar. Vi vill göra er uppmärksamma på att det kommer att låta en del när arbetet utförs.
Detta arbete kommer att pågå fram till fredag 15/11 i vecka 46.

Efter det arbetet kommer vi att börja infodra källarledningarna och det blir dagsavstängningar kl 07:00-17:00; detta arbete kommer att pågå veckor 47 - 48 (18-30 november).

Mvh
Fredrik Ardenvik, Repipe Sverige AB

Oktober 2019

Information angående relining 
Och nyckelinsamling

OBS! Nytt datum!

Brf Kanten
Totalentreprenad
Repipe Sverige AB

Inför stundande relining av Ert avloppssystem så kallar vi till en informationsträff. Här informerar vi om vad relining innebär och hur du som boende kommer att beröras under arbetet.

I samband med informationsmötet så kommer vi även att samla in nycklar av er som bor i Block 2 (Stubbamölleg 4 A-B, Vattenverksv 41 A-B) 

Mycket viktigt att nycklarna kommer in denna dag, annars kan vi inte påbörja vårt arbete i tid och det blir stillestånd.

Nyckelinsamlingen sker efter mötet som pågår i ca 1 timme

Var: Bulltoftaskolans matsal

När: Torsdag den 16/10 2019 kl 18:00

VÄLKOMNA!

Mvh
Fredrik Ardenvik
Projektledare
010-210 30 73
fredrikardenvik@repipe.se

Augusti 2019

Inför stundande relining av ert avloppssystem så kallar vi till informationsträff. Här informerar vi om vad reling innebär och hur du som boende kommer att beröras under arbetet.

I samband med informationsmötet så kommer vi även att samla in nycklar av er som bor i block 1 (Stubbamöllegatan 2 A-B, Ryttaregatan 5 A-B).
Mycket viktigt att nycklarna kommer in denna dag, annars kan vi inte påbörja vårt arbete i tid och det blir stillestånd.

Var: Bulltoftaskolans matsal
När: Tisdag 13/8 2019 kl 18.00

VÄLKOMNA!

MVH
Fredrik Ardenvik
Projektledare

——————————————————————————————————-

Maj 2019

Relining av våra avloppsstammar till hösten 2019 – våren 2020

Nu är de sista detaljerna klara och styrelsen har valt att teckna avtal med Repipe Sverige AB för att utföra relining av våra avloppsstammar.

Styrelsen har även valt att anlita Bengt Mattsson som konsult för att driva detta projekt tillsammans med oss. Bengt har varit i branschen mycket lång tid och utfört dessa entreprenader till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag mm.

Repipes personal kommer alltid ha legitimation (ID06) med deras företagsloggotyp under arbetet. Personal som inte kan upp visa denna legitimation (ID06) skall anmälas till Repipes kontaktperson.

Arbetet kommer att påbörjas sensommaren 2019 med etablering av bodar under v. 34-35. Reliningen kommer utföras fastighetsvis där varje husblock kommer få information senast 2 veckor innan start där entreprenören informerar om hur arbetet skall utföras, var man lämnar nycklar, kontaktpersoner m.m.

Iinformationsmöte för alla medlemmar har hållits torsdagen den 27/6 kl. 18 i Bulltoftaskolans matsal.

Det är av största vikt att man följer de anvisningar som kommer att informeras på mötet. När din lägenhet är inbokad, måste man ha lämnat nycklar och följt de anvisningar man fått från informationsmötet så entreprenören kan komma in och göra sitt arbete.

Kommer inte entreprenören in i lägenheten så kommer föreningen få en kostnad för avbrott i arbetet och denna kommer sen att debiteras lägenhetsinnehavaren.

Planerad tidplan

Etablering bodar: v. 34 & 35 (fr 19/8)

Block 1 – Stubbamöllegatan 2 & Ryttaregatan 5: v. 36 (fr 2/9)

Block 2 – Stubbamöllegatan 4 & Vattenverksvägen 41: v. 41 (fr 7/10)

Block 3 – Ryttaregatan 3: v. 49 (fr 2/12)

Entreprenaden beräknas avslutas: v. 12 – 2020 (cirka 20/3)

Observera att tidplanen kan ändra sig om vi får oplanerade hinder i arbetet.

Under arbetets gång skall all kommunikation gällande reliningen vändas mot Repipes kontaktperson som ni kommer att få på informationsmötet.

Vi får vara beredda på lite störningar under arbetet men tillsammans hjälps vi åt för att få så bra och smidig entreprenad som möjligt.

Mer information kommer löpande på vår hemsida brfkanten.se/relining samt anslag i trapphuset.

Styrelsen önskar er en skön sommar.