Integritetspolicy

Integritetspolicy för Brf. Kanten i Malmö 2018-05-01

Brf. Kanten i Malmö, (”Brf. Kanten”/”vi”), 746000-6211, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Brf. Kanten värnar om din personliga integritet, och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Brf. Kantens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilket slags information Brf. Kanten samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Brf. Kanten eller föreningens externa ekonomiska förvaltare. De personuppgifter som Brf. Kanten behandlar är t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bild, betalningshistorik, lägenhetsnummer. Utöver dessa, behandlar vi även uppgifter som du lämnar till oss för att kunna fullgöra avtal och förfrågningar. Vi kommer inte dela dessa uppgifter med någon annan, förutom om vi får ett medgivande att göra detta eller om det krävs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, ingå eller fullgöra avtal med medlemmen eller med stöd av en intresseavvägning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att förvalta bostadsrättsföreningens fastigheter och områden samt upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna och hyresgäster.

Uppgifterna kan användas för:

 • Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.
 • Att föra nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen.
 • Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen.
 • Underhålla hemsidan, hantera medlemsärenden, avier, fullgöra rättsliga förpliktelser, styrelsearbete, extern ekonomisk förvaltning, etc.
 • Störnings-, anmälnings- eller inkassoärenden, uppgifter om vårdkontakt, parkering för rörelsehindrad, boendeanpassning eller sjukdomstillstånd.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har styrelsen vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner hos Brf. Kantens styrelse. Vidare är tillgång till de platser där personuppgifterna lagras begränsad och det krävs identifikation för åtkomst. Styrelsen och föreningens externa förvaltare är de som arbetar med de inlämnade kontaktuppgifterna.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Brf. Kanten lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Brf. Kanten genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Brf. Kanten spara vissa uppgifter om medlemmen även under en period efter att medlemskapet upphört. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex. 7 år (rörande bokföring, beskattning etc.) eller 10 år (viss preskription). 

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Brf. Kanten vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Brf. Kanten förändras, vänligen meddela styrelsen detta.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor/korrigering kring integritetsskydd och behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@brfkanten.se

Ändringar i Integritetspolicy

Brf. Kanten förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att meddelas till föreningens samtliga medlemmar.

Inget fett i avloppet – beställ en fettratt

Nedan följer ett utdrag från en artikel från VA SYD; originalet hittar du här.

Fett hör inte hemma i avloppet! Häller du matolja och fett i ditt avlopp kommer fettet så småningom att stelna i avloppsledningen och kan då orsaka stopp. Fett i avloppet kan också bidra till problem med råttor.

När vi lagar mat är det viktigt att vi inte sköljer ner fett i avloppet. Detta gäller bland annat större mängder fett från t ex fritering och marinader, fett som blir över när vi lagar mat i kastruller och stekpannor, och dessutom det fett som finns i glasburkar som t ex innehåller soltorkade tomater, tonfisk och fetaost.

Vad du kan göra för att minska fett i avloppen

 • Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
 • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och sedan kastas i restavfallet. Exempelvis en PET- eller mjölkförpackning.
 • Har du större mängd fett kan du fylla den återförslutningsbara förpackningen och lämna till en återvinningscentral. Maxgräns per inlämningstillfälle är 5 liter. Det är viktigt att försluta förpackningen ordentligt så att inte fett rinner ut.

Beställ en fettratt

Ett enkelt sätt att fylla flaskan utan spill är att använda en fettratt. En fettratt är en tratt som skruvas på en vanlig PET-flaska. Glöm inte att fettet måste svalna innan du häller det i flaskan. När flaskan är full, skruva av tratten och förslut med vanlig kork och släng sen flaskan i vanliga soppåsen, eller lämna in den på återvinningscentralen.
Du som bor i Malmö kan beställa en gratis fettratt på kund@vasyd.se.

Varför är detta viktigt?

Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, varför fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen, varför vattnet inte blir så rent som vi önskar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Se även fliken ”Relining, renovering

Informationsblad

Här är senaste upplagan av föreningens informationsblad för nedladdning:

Medlemsinfo Brf Kanten 2018-05-15

Vi har sammanställt detta informationsblad som speglar innehållet av vår hemsida http://brfkanten.se/ för att öka tillgängligheten av innehållet, och vi har beslutat att även dela ut informationen i pappersform, dels för att nå de som inte har internet-anslutning, dels för att öka bekvämligheten med att ha informationen lätt tillgänglig i pappersform, och dels för att öka medvetenheten om att den senaste och mest uppdaterade informationen finns tillgänglig på vår hemsida.

För att kunna läsa dokumentet behövs en pdf-läsare, t.ex. Adobe Reader eller annan pdf-läsare.

Hälsningar
Styrelsen

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut eller låna ut sin lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Här finns några länkar för att underlätta proceduren.

 1. Bekanta dig först med reglerna för andrahandsuthyrning:
  Regler för ansökan om tillstånd och information om upprättande av kontrakt
 2. Blanketten för ansökan om tillstånd skall lämnas till styrelsen för godkännande. Kan lämnas i vår postlåda på Stubbamöllegatan 4A:
  Blankett för ansökan om tillstånd
 3. Följande förslag är ett exempel på ett kontrakt mellan innehavaren av bostadsrätten och andrahandshyresgästen:
  Förslag till andrahandskontrakt

Styrelsen

Bättre ordning i miljörummet

I miljörummet är det mycket viktigt att allt avfall läggs på rätt ställe och att alla lock till behållarna går att stänga. Om det ligger för mycket skräp på golvet, eller om inte locken går att stänga, kan personalen från återvinningsfirmorna inte hämta avfallet. Då blir det kvar i miljörummet tills det har städats. Detta kostar extra för föreningen.

I kretsloppsrummet finns en videokamera med inspelning. På filmen sparas också datum och tid. När man använder taggen för att gå in i miljörummet,  så registreras lägenhetsnumret för taggen och tidpunkten då den användes. Därför kan vi se vem eller vilka som varit i miljörummet, och vilka som har eller inte har följt reglerna.

Den som inte följer reglerna för miljörummet kan debiteras en extrakostnad på 500 kr för städning.

Här ser vi en person som ertappats med att lägga avfall på fel sätt, så att luckan inte går att stänga. (Personens ansikte är maskerat, och lägenhetsnumret är också maskerat.)
Tips: trampa ihop förpackningar innan de slängs i behållaren så får avfallet bättre plats! Lägg inte heller föremål i miljörummet som inte ska vara där, som t ex apparater eller grovavfall. För mer information, läs under fliken om ”Avfall, Återvinning”.

Vid problem kontakta vaktmästaren:
Telefon, må-fr, 07:00 – 16:00 : 040 – 630 62 50 (välj felanmälan)
Webb, dygnet runt : sydsverigeab.se (välj felanmälan)

Mopedförråd

Vi har ett förråd för mopeder på tomten till Ryttaregatan 3, intill Ryttaregången.

Plats uthyres till medlemmar i Brf. Kanten för 150 kr/månad.

Hör av er till styrelsen om ni önskar hyra en plats. Kontaktinformation finns på fliken ”Kontakt”.

Kör försiktigt!

mopedskjul-1

mopedskjul-2

Säkerhet för balkongdörrar och fönster

För er som har fönster och balkongdörrar i gatuplanet, vill vi påminna om att hålla dessa stängda när ingen är hemma eller när alla sover.

Ibland kan man dock ändå vilja lämna dessa på glänt, t.ex. för ventilationens skull eller för att lämna passage för katt. Då vill vi tipsa om att man enkelt kan installera en säkerhetskedja på dörren eller fönstret, så att ingen oönskad tar sig in. Det finns flera olika på marknaden, bl.a. dessa:

kedja

Clas Ohlsson: Säkerhetskedja för dörr
Biltema: Säkerhetskedja
Bauhaus: Dörrkedja
Jula: Säkerhetskedja

Observera att detta tips inte utgör någon rekommendation eller annan synpunkt vad gäller kvalitet eller lämplighet för någon av dessa produkter.

Hälsningar

Styrelsen

Nät på sandlådan

Vi vill påminna alla användare av sandlådan på gården (och deras ev. vårdnadshavare 🙂 ) att alltid lägga tillbaka nätet efter att ha använt sandlådan.

Annars kommer katterna och uträttar sina behov där, vilket kanske inte är så trevligt för dem som senare vill använda sandlådan.

Man måste då spänna nätet och haka i krokarna för att det ska sitta fast ordentligt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Fimp-plågan

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att slänga fimpar på marken inom föreningens område.

Trädgårdar och gångstigar är gemensamma ytor som vi äger tillsammans och ska vara till gagn för alla medlemmar i föreningen – såväl vuxna som barn. Eftersom föreningen även har barn som boende och som rör sig på gården och gräsmattorna är det extra viktigt att gården är ren och säker.

Det är inte förenligt med § 38 i föreningens stadgar att slänga cigarettfimpar eller skräpa ner inom och utanför bostadsrättshavarens lägenhet.

Paragrafen lyder som följer (utdrag):

§ 38 Användning av bostadsrätten

Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av de som hör till bostadsrättshavarens hushåll, de som besöker bostadsrättshavaren som gäst, någon som bostadsrättshavaren har inrymt eller någon som på uppdrag av bostadsrättshavaren utför arbete i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Att städa upp och slänga fimpar och åtgärda annan nersmutsning eller skadegörelse på föreningens gemensamma egendom innebär en extra kostnad för föreningens medlemmar och kan i förlängningen leda till att avgiften höjs.

Styrelsen Brf. Kanten